FörvärvsuppgifterImmediateAcquisition
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Immediate acquisition
sv
Förvärvsuppgifter