MålgruppIntendedAudience
Definieras av
benämning
en
Intended audience information
sv
Målgrupp