OmslagsbildCoverArt
URI (länk till resurs)
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Cover art
sv
Omslagsbild