OmslagsbildCoverArt
Klass
URI (länk till resurs)
Definieras av
Har basklass
benämning
en
Cover art
sv
Omslagsbild
Förekommer som

Show lens definitions