Monografisk resurs
h
URI (länk till resurs)
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Monograph
sv
Monografisk resurs