Kontrollsumma
h
URI (länk till resurs)
Definieras av
benämning
en
Checksum
sv
Kontrollsumma
Subklasser