Cache-postCacheRecord
Klass
URI (länk till resurs)
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Cache record
sv
Cache-post
kommentar
sv
En lokal kopia av en entitet från ett annat system. Transkriberad till det lokala vokabuläret.

Show lens definitions