Cache-postCacheRecord
Klass
URI (länk till resurs)
Definieras av
kategori
Har basklass
benämning
en
Cache record
sv
Cache-post
kommentar
sv
En lokal kopia av en entitet från ett annat system. Transkriberad till det lokala vokabuläret.

Show lens definitions