TillverkningManufacture
Klass
URI (länk till resurs)
Definieras av
benämning
en
Manufacturer
sv
Tillverkning
Subklasser
Förekommer som

Show lens definitions