EgenskapDatatypeProperty
Klass
Definieras av
Pekar på
Har basklass
benämning
en
Data type property
sv
Egenskap

Show lens definitions