EgenskapDatatypeProperty
Klass
Pekar på
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Data type property
sv
Egenskap

Show lens definitions