EgenskapDatatypeProperty
Pekar på
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Data type property
sv
Egenskap