Registreringsnummer för datafilerStudyNumber
URI (länk till resurs)
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Study number
sv
Registreringsnummer för datafiler