Registreringsnummer för datafilerStudyNumber
Klass
URI (länk till resurs)
Definieras av
Har basklass
benämning
en
Study number
sv
Registreringsnummer för datafiler

Show lens definitions