FunktionRole
Klass
URI (länk till resurs)
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Role
sv
Funktion

Show lens definitions