FunktionRole
Klass
URI (länk till resurs)
Definieras av
Har basklass
benämning
en
Role
sv
Funktion
Förekommer som

Show lens definitions