URIURI
Klass
URI (länk till resurs)
Definieras av
kommentar
Universal Resource Identifier
kod
URI
benämning
URI
Har basklass

Show lens definitions