Noterad rörelseNotatedMovement
Klass
Definieras av
Har basklass
benämning
en
Notated movement
sv
Noterad rörelse
definition
sv
Grafisk framställning av rörelse avsedd att uppfattas visuellt, t.ex. noterad dans.

Show lens definitions