IdentitetIdentity
Klass
URI (länk till resurs)
Abstrakt
Ja
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Identity
sv
Identitet
kommentar
en
A distinguished identity (in a bibliographic sense).
Subklasser

Show lens definitions