IdentitetIdentity
Klass
URI (länk till resurs)
Definieras av
Abstrakt
Ja
Har basklass
benämning
en
Identity
sv
Identitet
kommentar
en
A distinguished identity (in a bibliographic sense).
Subklasser
Förekommer som

Show lens definitions