DOI
h
URI (länk till resurs)
kod
DOI
benämning
DOI
kommentar
Digital Object Identifier.
Har basklass
Definieras av
benämning
en
DOI
definition
sv
Internationell standard för identifikation av digitala objekt.