DOI
h
URI (länk till resurs)
Definieras av
kommentar
Digital Object Identifier.
kod
DOI
benämning
DOI
Har basklass
benämning
en
DOI
definition
sv
Internationell standard för identifikation av digitala objekt.