OmslagstitelCoverTitle
Klass
URI (länk till resurs)
Definieras av
Har basklass
benämning
en
Cover title
sv
Omslagstitel

Show lens definitions