OmslagstitelCoverTitle
Klass
URI (länk till resurs)
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Cover title
sv
Omslagstitel

Show lens definitions