Antal digitala kartografiska objektCartographicObjectCount
Klass
Definieras av
benämning
en
Digital cartographic object count
sv
Antal digitala kartografiska objekt

Show lens definitions