Verk eller instansCreation
Klass
URI (länk till resurs)
Definieras av
Abstrakt
Ja
benämning
en
Creation
sv
Verk eller instans
kommentar
sv
Abstrakt basklass för :Work och :Instance.

Show lens definitions