LayoutLayout
Klass
URI (länk till resurs)
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Layout
sv
Layout

Show lens definitions