Copyright- eller pliktexemplarsnummerCopyrightNumber
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Copyright-legal deposit number
sv
Copyright- eller pliktexemplarsnummer