Copyright- eller pliktexemplarsnummerCopyrightNumber
Klass
Definieras av
Har basklass
benämning
en
Copyright-legal deposit number
sv
Copyright- eller pliktexemplarsnummer

Show lens definitions