LandCountry
Klass
URI (länk till resurs)
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Country
sv
Land

Show lens definitions