LandCountry
Klass
URI (länk till resurs)
Definieras av
Har basklass
benämning
en
Country
sv
Land
Förekommer som

Show lens definitions