PaketKit
URI (länk till resurs)
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Kit
sv
Paket