OtydlighetAmbiguity
Klass
URI (länk till resurs)
Definieras av
Har basklass
benämning
en
Ambiguity
sv
Otydlighet
kommentar
en
An ambiguous group of things sharing similar characteristics.
Förekommer som

Show lens definitions