OtydlighetAmbiguity
Klass
URI (länk till resurs)
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Ambiguity
sv
Otydlighet
kommentar
en
An ambiguous group of things sharing similar characteristics.

Show lens definitions