MikroformMicroform
Klass
URI (länk till resurs)
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Microform
sv
Mikroform

Show lens definitions