MikroformMicroform
Klass
URI (länk till resurs)
Definieras av
Har basklass
benämning
en
Microform
sv
Mikroform

Show lens definitions