TextText
Klass
URI (länk till resurs)
Definieras av
Har basklass
benämning
en
Text
sv
Text
definition
sv
Resurs avsedd att uppfattas visuellt och förstås genom användning av språk i skriftlig eller talad form.
Subklasser

Show lens definitions