ÄndringsanmärkningChangeNote
Klass
URI (länk till resurs)
Definieras av
kategori
benämning
en
Change note
sv
Ändringsanmärkning
Förekommer som

Show lens definitions