ISRC
h
URI (länk till resurs)
benämning
ISRC
kommentar
International Standard Recording Code.
Har basklass
Definieras av
benämning
en
ISRC
definition
sv
Internationellt system för identifikation av ljudinspelningar och musikvideor.