ISRC
h
URI (länk till resurs)
Definieras av
kommentar
International Standard Recording Code.
benämning
ISRC
Har basklass
benämning
en
ISRC
definition
sv
Internationellt system för identifikation av ljudinspelningar och musikvideor.