RecensionReview
Klass
URI (länk till resurs)
Definieras av
Har basklass
benämning
en
Review
sv
Recension
Förekommer som

Show lens definitions