RecensionReview
Klass
URI (länk till resurs)
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Review
sv
Recension

Show lens definitions