Fingerprint
Klass
URI (länk till resurs)
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Fingerprint identifier
kommentar
sv
Används normalt ej

Show lens definitions