Fingerprint identifierFingerprint
Klass
URI (länk till resurs)
Definieras av
Har basklass
benämning
en
Fingerprint identifier
kommentar
sv
Används normalt ej

Show lens definitions