DatakatalogDataCatalog
Klass
URI (länk till resurs)
Definieras av
kategori
Har basklass
benämning
en
Data catalog
sv
Datakatalog
definition
en
A collection of datasets or data services.
sv
En samling av dataset eller datatjänster.
Förekommer som

Show lens definitions