DatakatalogDataCatalog
Klass
URI (länk till resurs)
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Data catalog
sv
Datakatalog
definition
en
A collection of datasets or data services.
sv
En samling av dataset eller datatjänster.

Show lens definitions