Yrke eller sysselsättningOccupation
URI (länk till resurs)
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Occupation
sv
Yrke eller sysselsättning