Yrke eller sysselsättningOccupation
Klass
URI (länk till resurs)
Definieras av
Har basklass
benämning
en
Occupation
sv
Yrke eller sysselsättning

Show lens definitions