SkriftsystemScript
Klass
URI (länk till resurs)
Har basklass
Definieras av
benämning
en
[ "Script", "Language script" ]
sv
Skriftsystem
redaktionell anmärkning
alternativ benämning
en
Writing system
sv
Skriftart

Show lens definitions