SkriftsystemScript
Klass
URI (länk till resurs)
Definieras av
Har basklass
benämning
en
[ "Script", "Language script" ]
sv
Skriftsystem
redaktionell anmärkning
alternativ benämning
en
Writing system
sv
Skriftart
Kan ha

Show lens definitions