VerkshubbWorkHub
Klass
URI (länk till resurs)
Definieras av
Har basklass
benämning
en
Work Hub
sv
Verkshubb
alternativ benämning
sv
Verksnav

Show lens definitions