VerkshubbWorkHub
Klass
URI (länk till resurs)
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Work Hub
sv
Verkshubb
alternativ benämning
sv
Verksnav

Show lens definitions