Status för signumsvitShelfMarkStatusType
Klass
kod
Status för signumsvit
Har basklass
Definieras av
föredragen benämning
en
Shelf label status
sv
Status för signumsvit

Show lens definitions