Status för signumsvitShelfMarkStatusType
kod
ShelfMarkStatusType
Har basklass
Definieras av
föredragen benämning
en
Shelf label status
sv
Status för signumsvit