Status för signumsvitShelfMarkStatusType
Klass
Definieras av
kod
Status för signumsvit
Har basklass
föredragen benämning
en
Shelf label status
sv
Status för signumsvit
Förekommer som

Show lens definitions