TryckPrint
Klass
URI (länk till resurs)
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Printed
sv
Tryck
definition
sv
Resurs som är mångfaldigad genom tryck.

Show lens definitions