TryckPrint
Klass
URI (länk till resurs)
Definieras av
Har basklass
benämning
en
Printed
sv
Tryck
definition
sv
Resurs som är mångfaldigad genom tryck.

Show lens definitions