ISBN
h
URI (länk till resurs)
Definieras av
kommentar
International Standard Book Number.
Har basklass
benämning
en
ISBN
sv
ISBN
definition
sv
Internationellt system för identifikation av monografiska publikationer, till exempel böcker och kartor utgivna för allmän spridning.
Subklasser