ISBN
h
URI (länk till resurs)
kommentar
International Standard Book Number.
Har basklass
Definieras av
benämning
en
ISBN
sv
ISBN
definition
sv
Internationellt system för identifikation av monografiska publikationer, till exempel böcker och kartor utgivna för allmän spridning.
Subklasser