ISTC
h
URI (länk till resurs)
Definieras av
kommentar
International Standard Text Code.
kod
istc
benämning
ISTC
Har basklass
benämning
en
ISTC
definition
sv
Internationellt system för identifikation av textbaserade verk.