BeskrivningsprocessGenerationProcess
Klass
Definieras av
benämning
en
Generation process
sv
Beskrivningsprocess
kommentar
sv
Indikation på program eller process använt för att generera beskrivningen eller specifik konvertering.
Förekommer som

Show lens definitions