Visuell resursVisual
Klass
URI (länk till resurs)
Definieras av
Abstrakt
Ja
Har basklass
benämning
en
Visual
sv
Visuell resurs
alternativ benämning
sv
Bild

Show lens definitions