Visuell resursVisual
Klass
URI (länk till resurs)
Abstrakt
Ja
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Visual
sv
Visuell resurs
alternativ benämning
sv
Bild

Show lens definitions