Visuell resursVisual
URI (länk till resurs)
samma sak som
{ "@id": "https://id.kb.se/vocab/Image" }
Abstrakt
Ja
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Visual
sv
Visuell resurs
alternativ benämning
sv
Bild