ISSN-L
h
URI (länk till resurs)
Definieras av
benämning
ISSN-L
Har basklass
benämning
en
ISSN-L
definition
sv
ISSN för identifikation av seriella resurser med samma innehåll i olika medieversioner.