Seriell resurs
h
URI (länk till resurs)
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Serial
sv
Seriell resurs