ProjektionProjection
Klass
URI (länk till resurs)
Definieras av
Har basklass
benämning
en
Projection
sv
Projektion
Förekommer som

Show lens definitions