Lokal identifikatorLocal
Klass
URI (länk till resurs)
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Local identifier
sv
Lokal identifikator
definition
sv
Lokalt etablerad identifikator och inte ett standardnummer.

Show lens definitions