FörvärvskällaAcquisitionSource
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Acquisition source
sv
Förvärvskälla