AnmärkningNote
Klass
URI (länk till resurs)
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Note
sv
Anmärkning

Show lens definitions