StatusStatus
Klass
URI (länk till resurs)
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Status
sv
Status

Show lens definitions