StatusStatus
Klass
URI (länk till resurs)
Definieras av
Har basklass
benämning
en
Status
sv
Status
Förekommer som

Show lens definitions