BeskrivningskontrollDescriptionAuthentication
Definieras av
benämning
en
Metadata authentication
sv
Beskrivningskontroll