ISMN
h
URI (länk till resurs)
benämning
ISMN
kommentar
International Standard Music Number.
Har basklass
Definieras av
benämning
en
ISMN
definition
sv
Internationellt system för identifikation av noterad musik.