LC-klassifikationClassificationLcc
Har basklass
Definieras av
benämning
en
LCC Classification
sv
LC-klassifikation