Utökad innehållsförteckningToCEntry
Klass
URI (länk till resurs)
Definieras av
Har basklass
benämning
en
Table of contents entry
sv
Utökad innehållsförteckning

Show lens definitions