Utökad innehållsförteckningToCEntry
Klass
URI (länk till resurs)
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Table of contents entry
sv
Utökad innehållsförteckning

Show lens definitions