MaterialMaterial
Klass
URI (länk till resurs)
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Material
sv
Material
definition
sv
Substans eller sammansättning som använts i framställningen av en resurs.

Show lens definitions